blog2

5 rad jak získat lepší práci

Chceme vám dát několik praktických rad, jak postupovat při hledání práce tak, aby hledání bylo korunováno úspěchem.

Vytvořte si kvalitní životopis

Nejprve uveďte základní informace:

  • vaše jméno, příjmení a titul
  • kontaktní informace (e-mail, mobil, adresa)
  • vzdělání (neuvádějte základní školu), obor/fakulta + rok ukončení
  • jazykové znalosti (popište, do jaké míry můžete hovořit a psát tímto jazykem, nebo použijte klasifikaci A, B, C 1, 2  …
  • další vzdělávání – školení a kurzy, jen pokud se vztahují k požadovaným znalostem nebo dovednostem (např. certifikace v ISO apod.), jinak je uveďte spíš na konci životopisu
  • praxe (od – do, firma a pozice, stručný popis)
  • další znalosti a dovednosti (PC, řidičský průkaz atd.)
  • zájmy

U praxe začněte současností a jděte do minulosti, tj. uveďte na začátku svoje poslední/současné zaměstnání, uveďte odkdy a dokdy (nebo „dosud“) jste pracoval/a ve firmě (uveďte název) a v jaké pozici. Napište několik základních informací o firmě/společnosti, kde jste pracoval, uveďte její velikost (počet zaměstnanců) a zda je česká nebo zahraniční:

Popište v bodech jednotlivé činnosti, odpovědnosti, které jste měl/a v popisu práce a můžete vypsat i své úspěšné projekty.

Další znalosti: Uveďte znalosti práce na PC a programů, které ovládáte, znalost práce v informačním systému (SAP např.), řidičský průkaz, svářečský průkaz atd.

Zájmy: Můžete uvést svoje koníčky, ale ze zkušeností vím, že hlavně starší lidé uvádějí sportovní aktivity proto, aby dali důraz na svoji fyzickou a zdravotní kondici.

 

Napište přesvědčivý motivační dopis

V motivačním dopise můžete uvést: důvody, které vás vedou k hledání nového místa • vaše současná situace • všechno, co nějak souvisí s tím, že se ucházíte o místo právě v  této firmě a také „Mám zájem pracovat právě ve vaší firmě, protože:“ je známá • je úspěšná a prosperující • má zajímavý obor výroby nebo činnosti • vždycky jsem chtěl u takové firmy pracovat • cokoliv pozitivního, co myslíte alespoň trochu vážně. Ovšem nezapomeňte si zjistit potřebné informace, nejspíš se zeptají, co konkrétně tím myslíte. NIKDY nepomlouvejte svého bývalého ani současného zaměstnavatele.

 

Připravte se na pohovor

Zjistěte podrobnosti o firmě, kde chcete pracovat. Na webových stránkách, v různých vyhledávačích, na facebooku, LinkedIn atd. Co je obor jejich činnosti? Jaká země je jejich mateřská? Mají pobočky i jinde na světě? Kolik lidí pro firmu pracuje tam u vás, kde chcete nastoupit a kolik lidí celkem na celém světě (v Evropě)?

Co víte o jejich personální politice? Jaké další pozice hledají? Podívejte se na jejich webové stránky, většinou mají kolonku „volná pracovní místa“ nebo „pracovní nabídky“, podívejte se i na www.jobs.cz, kde většina firem inzeruje.

Je vedení firmy české nebo jsou to cizinci? I to může být důležité. Pokud jsou ve vedení cizinci a můžete předpokládat, že někdo z nich bude u pohovoru, připravte se i na to. Různé národy mají různé návyky a preference.

Trénujte pohovor. Zkuste si nanečisto, co budete říkat. Téměř vždy se u pohovoru ptají na vaši kvalifikaci a praxi, na vaše požadavky – platové i jiné, na vaši motivaci. Co jim řeknete?

Zkuste si pohovor natrénovat s někým z okolí. Uvidíte sami, jak velký rozdíl je představovat si v duchu, co říkáte, a říkat to nahlas.

Důležité je vědět, co firma od vás chce a očekává:

Vycházejte z formálních požadavků v inzerátu. Otázky, které dostanete, se budou týkat těchto témat: vaše odbornost a kvalifikace, pracovní zkušenosti • vaše ochota cestovat nebo pracovat občas přesčas podle potřeby • ochota udělat pro firmu něco navíc, loajalita • vaše zájmy, rodina, priority (ne vždy) • vaše platové požadavky • vaše očekávání pro budoucnost

Z toho vycházejte, když trénujete pohovor. Možná překvapíte sám sebe.

Ujasněte si, co chcete vy! Jak moc o to místo stojíte a jaký nejnižší plat byste byl ochoten přijmout? S jakým platem byste se cítil spokojený? A jaký plat by z vás udělal nadšeného zaměstnance? Jaké platy v této pozici a v podobných pracovních místech mají ostatní ve vašem regionu? Na to se ptejte, když se připravujete na otázku – „Jaký plat byste požadoval?“

Dopředu si připravte, co si vezmete na sebe – berte v úvahu počasí, které může nastat a připravte si několik variant. V každém případě byste si ale měli obléci to, v čem se cítíte příjemně a pohodlně.

Dopravní dosažitelnost – zjistěte si, jak daleko je místo pohovoru od vašeho bydliště a vyzkoušejte si dojet na místo „na zkoušku“ – ve stejném denním čase, jako půjdete na pohovor. Dejte si časovou rezervu. Uložte si telefonní číslo personalisty pro případ opravdu nepředvídané události – alespoň se omluvíte a domluvíte jiný čas nebo termín.

Na pohovoru buďte sami sebou – když se přestrojíte za někoho jiného, přijmou vás jako někoho jiného a vy buď budete hrát svoji roli trvale nebo zaměstnavatele překvapíte (a je otázkou, jestli příjemně). Oblékněte se korektně ve svém stylu, čistota a odpovídající kvalita oblečení vyjadřují úctu k druhé straně. Dopředu nikdy nevíte, co druhá strana přijímá s tolerancí, proto je lepší se na první pohovor obléci spíše formálně než naopak.

 

Jak uspět na samotném pohovoru

Kde a jak se posadit – ne do čela stolu, ne úplně do kouta, ne zády k oknu – neuvidí vám proti světlu do tváře. Přiměřeně vzpřímeně, ne rozvalený posez ani nohy od sebe. Ruce do klína.

 Nejprve poslouchejte – na každém pohovoru vám dají informace o firmě – často mluví dlouze o tom, co jsou za společnost a jak to u nich chodí. Pokud hovoří, poslouchejte pozorně a aktivně – můžete klást doplňující otázky a občas glosovat „vážně?“ nebo „no to je úžasné/zajímavé/opravdu výjimečné – doplňte podle situace“. Váš zájem zcela určitě ocení. Udržujte přiměřený oční kontakt, ale nezírejte do očí pořád a bez přestání. Nepůsobí to přirozeně.

Když se vás začnou ptát – dávejte najevo, že jste pozorný a že posloucháte a o otázkách přemýšlíte. No, přemýšlejte o nich opravdu – nestřílejte odpovědi od boku. Ptejte se sám sebe, co se touto otázkou chtějí dozvědět. Třeba u otázky „jaký jste vedoucí pracovník“ mohou chtít zjistit, jestli si umíte získat přirozenou autoritu. Pozor na skryté významy otázek!

Pokud by se vám stalo, že vám bude položena otázka ohledně výše mzdy ještě před tím, než budete přesně znát náplň práce, nebojte se odpovědět, že byste si raději nejdříve vyslechli podrobnosti o nabízené pozici.

 

Nebojte se agenturního zaměstnávání

Lidé, kteří dlouhodobě nemohou najít práci, mohou využít agenturního zaměstnání. Díky zprostředkovanému zaměstnání můžete získat potřebnou praxi pro získání dlouhodobého zaměstnání. Hledání práce je pro většinu lidí nepříjemný proces, avšak personální agentury pomohou tento proces zjednodušit.

Agentura zastává roli prostředníka mezi uchazečem o pracovní místo a zaměstnavatelem. Personální konzultanti se specializují na výběr vhodných kandidátů, kteří splňují požadavky klienta. Nespornou výhodou pro uchazeče je to, že pohovor s konzultantem personální agentury absolvují pouze jednou. Poté již konzultant uchazeče zná a může ho kontaktovat s různými nabídkami pracovních pozic. Po výběru nejvhodnějších kandidátů zprostředkovávají setkání obou stran.

Další výhodou personálního zaměstnávání pro uchazeče, je pomoc konzultantů při tvorbě životopisu, tak aby správně vyzdvihoval to, co má. Uchazeči jsou také předem sděleny veškeré informace o firmě, kam půjde na pracovní pohovor a také cenné rady k výběrovému řízení.

Tím vším se zvyšují šance uchazeče na úspěch při výběrovém řízení. Jestliže se stane, že kandidát na pracovní pozici neuspěje, nemusí být zoufalý, konzultant má databázi dalších pozic vhodných pro uchazeče a tudíž je veliká pravděpodobnost zařazení uchazeče do dalšího výběrového řízení.

0